Il-Messaġġ ta’ Fatima huwa Sejħa għas-Sagrifiċċju

Swor Luċija bdiet tirċievi kontinwament ruxxmata kbira ta’ mistoqsijiet ripetuti dwar id-dehriet u l-viżjonarji, l-messaġġ li rċevew u għaliex xi wħud mit-talbiet jinsabu f’dak il-messaġġ. Billi ħasset li ma setgħetx tlaħħaq biex twieġeb lil kull min staqsa individwalment, hi talbet il-permess tas-Santa Sede biex fi ktieb tkun tista’ twieġeb b’mod ġenerali għal ħafna mistoqsijiet li kienu sarulha. Wara li ngħatalha l-permess ħarġet il-ktieb “Apelos”.

Il-ktieb kien ippublikat mis-Secretariado dos Pastorinhos fit-13 ta’ Diċembru 2000 bl-approvazzjoni tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-fidi. Mons. Serafim Ferreira e Silva, li dak iż-żmien kien l-Isqof ta’ Leiria u Fatima kiteb in-Nota tal-Bidu, datata 13 ta’ Ottubru 1997. Dan il-ktieb ġie wkoll tradott bl-Ingliż: “ ‘Calls’ from the Message of Fatima”, (“Sejħiet mill-Messaġġ ta’ Fatima”).

Il-kapitlu 9 ta’ dan il-ktieb, intitolat “Is-Sejħa għas-Sagrifiċċju”, jittratta s-seba’ Sejħa tal-Messaġġ, “Offru kontinwament talb u sagrifiċċji lil Iktar Għoli”. Swor Luċija nnifisha kitbet: “Is-sagrifiċċju huwa s-sur tat-talb tagħna; huwa l-qawwa li jmantnih”.

Lir-Ragħajja ż-Żgħar, l-ewwel ħwejjeġ li l-Anġlu qalilhom biex jagħmlu kien: “Itolbu! Itolbu ħafna! Offru talb u sagrifiċċji bla waqfien lill-Iktar Għoli”. U dak li talab kien imsaħħaħ bl-esperjenza kbira tat-Tqarbin Imqaddes li t-tfal irċevew mingħad l-istess Messaġġier tas-Sema. Kliemu: “Ħudu u ixorbu l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù Kristu, iddisprezzat ħafna min-nies ta’ qalb iebsa!” kellhom jibqgħu stampati fir-ruħ tagħom b’mod li ma jitħassrux u bl-istess mod għandhom ikunu stampati fir-ruħ tal-fidili wkoll.

No comments:

Post a Comment