Il-Messaġġ ta’ Fatima


Il-kliem li l-Madonna qalet lit-tfal ma qalitulhomx għalihom biss, iżda għalina wkoll. Għalkemm għaddew ħafna snin, huma jkomplu jkunu għajn dejjiema ta’ tagħlim spiritwali sod.

Il-messaġġ ta’ Fatima huwa stedina biex noffru kontinwament lil Alla: -
  • Talb, Sagrifiċċji, u Qima lejn l-Ewkaristija.

Stedina lill-midinbin biex: -

  • ma jibqgħux joffendu ’l Alla,
  • ifittxu l-maħfra għall-dnubiethom, u
  •  jirranġaw ħajjithom, kif għamel l-iben il-ħali tal-Vanġelu;


Stedina lit-tajbin biex: -

  • jitolbu ħafna, u
  •  jagħmlu sagrifiċċji għall-midinbin sabiex dawn ma jmorrux isoffru d-dannazzjoni eterna fl-infern.


Kulħadd huwa mitlub mill-Madonna biex: -

  • jgħid ir-Rużarju, kuljum,
  • jkollu devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebg]a tagħha,
  • Jitqarben bi Tpattija għall-Qalb Bla Tebgħa tagħha fl-Ewwel Sibt tax-Xahar.

Il-Kliem stess ta’ l-Omm Qaddisa tagħna jiżgurawlna l-paċi u l-ferħ għad-dinja kollha, jekk in-nies jagħmlu dak li talbet il-Madonna, meta dehret f’Fatima fl-1917.

No comments:

Post a Comment