L-isqof ta’ Leiria jibgħat lil Luċija l-bogħod minn Fatima

Fl-1920, id-djoċesi ta’ Leiria kienet imwaqqfa mill-ġdid u Dom José Alves Correia da Silva kien ikkonsagrat isqof tad-djoċesi. Hu mill-ewwel. Xtaq ikun mgħarraf b’kollox dwar il-ġrajjiet li seħħew f’Fatima u dwar Luċija, r-ragħajja ż-żgħira li kienet għada ħajja.

Malli sar jaf li f’dak iż-żmien Luċija kienet f’Fatima, l-isqof talab lil waħda mara tal-fiduċja tiegħu biex tmur u tara jekk, bil-kunsens ta’ ommha , setgħetx iġġibha f’Leiria.

Il-proposta ta’ l-isqof lill Luċija

Kien b’dal mod li Luċija ltaqgħet ma’ D. José għall-ewwel darba. L-isqof staqsiha dwar id-dehriet u hi wieġbet għall-mistoqsijiet tiegħu kif taf mill-aħjar li setgħet. Imbagħad staqsiha jekk xtaqitx tħalli Fatima u tmur f’Porto, fejn kienet għadha mhix magħrufa. L-isqof qalilha li:

1. Hi ma kellha titkellem ma ħadd dwar id-dehriet f’Fatima;

2. Hi ma kellha titkellem ma ħadd dwar il-ġenituri u l-familja
    tagħha;

3. hi ma kellhiex tikxef isimha proprju jew minn fejn kienet;

4. ħadd ma kellu jmur jaraha ħlief in-nisa li l-isqof kien bi ħsiebu
    jafdaha magħhom, sabiex huma jkunu jistgħu jindukrawha;

5. hi ma kellha tikteb lil ħadd ħlief lill-ommha. Iżda kellha tibgħat
    l-ittri tagħha lill-Vigarju ta’ Olival, u dan kellu jgħaddihom
    lill-ommha. U kwalunkew ittra li tiktbilha ommha, min-naħa
    tagħha, kellha tibgħatha lill-Vigarju
    ta’ Olival sabiex tkun mgħoddija lilha permezz ta’ l-isqof.

6. hi ma kellhiex terġa’ lura Fatima għall-vaganzi, jew għal xi raġuni
    oħra tkun xi tkun, mingħajr il-permess ta’ l-isqof.

No comments:

Post a Comment