Mill-ħajja tal-Beatu Franġisk Marto

Luċija tiddeskrivi fil-”Memoirs” tagħha kif fit-tieni dehra fit-13 ta’ Ġunju 1917, Franġisku kien impressjonat ħafna bid-dawl li l-Madonna ikkomunikatilhom fil-ħin meta qalet: “Il-Qalb Immakulata tiegħi tkun il-kenn u t-triq li twassalkom għand Alla”.

Dak il-ħin, ma jidhirx li Franġisku fehem it-tifsira ta’ x’kien qed jiġri, aktarx għaliex ma kienx mogħti lilu li jisma l-kliem li ntqalu magħhom. Għal din ir-raġuni, huwa staqsa lil Luċija aktar tard: “Għaliex il-Madonna kellha Qalb f’idejha, tifrex fuq id-dinja dak id-dawl kbir li hu Alla? Inti kont mal-Madonna fid-dawl li kien nieżel lejn id-dinja, filwaqt liĠaċinta u jien konna fid-dawl li kien tiela’ lejn is-sema!”

“Dak għaliex inti u Ġaċinta dalwaqt tmorru l-ġenna”, wieġbet Luċija, “filwaqt li jien, mal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, se nibqa’ għal xi żmien itwal fid-dinja.”

Xi kultant Franġisku kien jgħid lil Luċija: “Dawn in-nies jifirħu ħafna sempliċement għax inti tgħid li l-Madonna tridna ngħidu r-Rużarju, u li inti se titgħallem taqra! X’kienu jħossu li kieku kienu jafu x’urietilna f”Alla, fil-Qalb Bla Tebgħa tagħha, f’dak id-dawl kbir! ……”

No comments:

Post a Comment